தீபாவளி நல் வாழ்த்துக்கள் - Happy Deepavali
 • அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி நல்வாழ்த்துக்ககள்..!:)

  நன்றி,
  லோகநாதன்.
 • [image: Inline image 1]
 • பொன்னியின் செல்வன் குடும்பத்தினர் அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்
  ஸ்ரீ


  If I can stop one heart from breaking,I shall not live in vain;
  If I can ease one life the aching,Or cool one pain,
  Or help one fainting robin, Into his nest again,
  I shall not live in vain.
  Emily Dickinson
 • Mikka Nandri Sri

  தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்
  Sri Srinivasa
  Ponniyin Selvan Audio Book

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters