தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள், Saturday, 4th February, 5:30 PM, Vinobha Hall
 • தமிழ் பாரம்பரியம்

  (Tamil Heritage Trust)

  வழங்கும்
  *தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்கள்** *
  **

  திரு. கி. ஸ்ரீதரன்

  at 5.30pm on Saturday, Feb, 4th, 2012

  வினோபா ஹால், தக்கர் பாபா வித்யாலையா, தி. நகர்
  *

  Topic:*
  தமிழகத் திருக்கோயில் விமானங்களின் தோற்றம், அமைப்பு, வளர்ச்சி, பிற்காலத்தில்
  அவற்றின் வந்த மாற்றங்கள் பற்றிய உரை.

  *Speaker:*

  Mr. K. Sridhar retired from the Tamilnadu Govt Archeological Department in
  2006, where he worked for almost 32 years. He held various positions with
  the archeological department in Chennai, Tanjore, Tiruchi and Tirunelveli.
  He has a degree in M.A, and has written many Books and Essays, which has
  been published by the archeological department. These include: *
  *

  தமிழ்நாடு கல்வெட்டுக்கள்
  கரூர் அகழ்வைப்பகம் -- கையேடு
  இராஜாராஜன் அகழ்வைப்பகம் -- கையேடு
  கங்கை கொண்ட சோழபுரம் -- கையேடு
  மரக்காணம் -- அகழாய்வு அறிக்கை
  பரிக்குளம் -- அகழாய்வு அறிக்கை

  He has also written many தல வரலாறுகள், மற்றும் கும்பாபிஷேக மலர்கள்.
  Recently, he has taught classes on inscriptions, temple architecture and
  paintings at Srilanka on behalf of Department of Hindu Religious and
  Cultural Affairs in 2011.


  *RSVP:*

  A. Annamalai: Gandhi Study Centre - [email protected]; 94441-83198

  Badri Seshadri: Kizhakku-p-padippakam - [email protected]; 98840-66566

  S. Kannan: Bank of Baroda - 2498 5836

  S. Swaminathan - [email protected]; 2467 1501

  R. Gopu, [email protected], 98417-24641

  T. Sivasubramanian, [email protected], 98842-94494
 • If anyone from our group is visiting, can you get us the video/ audio/ presentation for rest of the members. This will be an intersting read for THF and Templecleaners also.

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters