புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்
 • அனைவருக்கும் இனிய தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!!!
 • நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எனது புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் அனைவரும் வாழ்க்கையில் அனைத்து மகிழ்ச்சியையும், புகழையும் வழமையையும் பெற்று பெருமையாய் வாழ எனது அன்பான வாழ்த்துக்கள்.

  prinatgi
  this mail is sent by prinatgi aj79,ajblock 3rd street
  annanagar, chennai 40. south india. India. Pin code 600040
 • நண்பர்க​ளே, உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தினருக்கும் இனிய தமிழ்ப் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துகள்!
  நன்றிவர்தினி

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters