தஞ்சை பெரிய கோயில் - பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன் -
 • பேரன்பு கொண்ட'பொன்னியின்செல்வன்'வரலாற்றுப் பேரவைஅன்பர்களுக்கு,
  மாமன்னன் ராஜராஜச் சோழன்மீதும், தஞ்சைபெரிய கோவில்மீதும் நான்கொண்டிருக்கும்
  மதிப்பும் காதலும் என்னைஇந்தக்கவிதையைஎழுதவைத்தது... படித்துவிட்டுஉங்கள்விமர்சனங்களை 
  தெரிவியுங்கள்..இதனை www.padmanabhapuramaravindhan.blogspot.com
  காணலாம்...


  நன்றி
  பத்மநாபபுரம் அரவிந்தன்
   

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters