பொன்னியின் செல்வன் – கதா பாத்திரங்கள் மற்றும் உறவு முறைகள்

Ponniyin Selvan Characters & Family Tree in English

Ponniyin Selvan Characters & Family Tree in Tamil

Thanks to Mani Gunasekaran

Chicago
https://www.facebook.com/mani.gunasekaran.92

 

 • Preethi Pattabiraman

  i have started to read balakumaran’s UDAYAR. i just want to know whether vandhiyathevar is also a character in that novel. can you please help me?

  • Sriharshan

   yes.. he is also a character in that novel. But, not much like Ponniyin selvan. I finished Udayar. it is a great novel,.

  • Sinnathamby Prithiviraj

   Yes Vanthiyathevan is a Senior General of Rajarajan but he is not a main character only in side track quite a dissappointment

 • malarvizhi.m

  ponniyinselvan was great book am impersed in the charater of vandhiadevar.

 • Raj

  “The UDAYAR ” is better than PS….because its described golden age of Cholaz’s….with all evidances

 • gobi r

  சிறையில் இருந்த அந்த பைத்தியத்தை மட்டும் இங்கே குறிப்பிடவில்லை என்று நினைக்கிறேன். முழுக்கதையில் வரும் அனைவரும் அவர்களுக்கான உறவு முறைகளும் அருமையாக விளக்கம் கொடுக்கப் பட்டிருக்கிறது. பாராட்டுகள்.

  • Raja

   Paithiyam name Karuthiruman its available in image

 • Shyam

  Nice depiction wonderful work, but you should add warnings for spoilers cause the climax and twist is shown.

 • Selvaa

  I would like to record my feelings about “Ponniyin Selvan” and “Udaiyar”. The 2 novels described different periods. Kalki wrote the early period of The Great chozha King “Rajarajan”. But Balakumaran Wrote the last period of “Rajarajan. So don’t compare with PS and Udaiyar. Both of them give their excellent script for us… enjoy it and know our excellent dynasty….

 • Vikram Sinha

  its difficult to read and understand… even the new edition are in literary tamil…. make it easy for people to read and understand