Onnu solrane!
 • Mudhal yaaththirayil pugaippadam yedhuththa
  punniyavaangalaey/punniyavaanigalaey, konjam neenga
  yedhuththa pugai padangalai yellaarum "scan" panni
  pottaal nalla irukkum...ulagamaey aavaludan yedhir
  paarkkiradhu...

  Sathya, mukkiyamaa ungalaiththaan...

  scan panni CD-yil poojai pannum poonguzhaliyayum
  solrane...

  etc, etc...

  Yendha pugai padaththayum vidaamal, konjam "UPLOAD"
  pannidareengala.....?

  Anbudan (back to "thanglish"),
  krupa
 • Mudhal yaaththirayil pugaippadam yedhuththa
  punniyavaangalaey/punniyavaanigalaey, konjam neenga
  yedhuththa pugai padangalai yellaarum "scan" panni
  pottaal nalla irukkum...ulagamaey aavaludan yedhir
  paarkkiradhu...

  Sathya, mukkiyamaa ungalaiththaan...

  scan panni CD-yil poojai pannum poonguzhaliyayum
  solrane...

  etc, etc...

  Yendha pugai padaththayum vidaamal, konjam "UPLOAD"
  pannidareengala.....?

  Anbudan (back to "thanglish"),
  krupa
 • Ovvoruththaraa Vandhu Adinga ????????:
  >
  > Anbudan (back to "thanglish"),
  Å¡ú¸ ¯í¸û ¾Á¢ú §º¨Å... ¯í¸ ¸¼¨ÄÁ¢ð¼¡ö Ţ¡À¡Ãõ, ÁüÚõ ¸½¢É¢ ¦¾¡Æ¢øÑðÀô
  ÒûǢŢÀÃõ §º¸Ã¢ôÒ ±øÄ¡õ ±ýÉí¸ý§É ¬îÍ :)

  «ýÒ¼ý,
  ÓÌó¾Ã¡ˆ
  > krupa
  >
 • Hi All,

  I am sorry, since I had gone to my native for the last
  two weeks, I cudn't scan the snaps and upload. I will
  do it by this weekend.

  Thanks for the reminder Krupa :)

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters