• aiyaa saamingalaa,

    dayavu seidhu innoru dhabaa Vandhiyadevana ai yaarum VD nnu surukkaadheengo..... VD ngaradhu edho maadhiri irukku..... underwear??????
  • Correct...
    appdi venumna VT nu eluthalaam... enna dhiwakar??? sariyaa...???

    Raghavan

Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Top Posters